KOI SERVICE – CÁ KOI NHẬT BẢN

Liên hệ công việc:
Facebook: TRẦN THƯỚT VỸ
Điện thoại: 0916 7777 37 – 0905 688 685
Số tài khoản Ngân hàng MB Bank: 777777777999
Địa chỉ:
– Lô 35 Tôn Thất Dương Kỵ, Hoà Xuân, Đà Nẵng
– Số 20 Trung Lương 17, Hoà Xuân, Đà Nẵng

Địa chỉ trại cá của Koiservice.vn