Thuốc chữa bệnh

BỘ THUỐC DƯỠNG CÁ

650.000 

Thuốc chữa bệnh

BỘ THUỐC DƯỠNG CÁ 2

350.000 
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

SAKURA GROWTH & COLOR 6,5KG

990000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

SAKURA COLOR 4KG

1200000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

SAKURA HIGH GROWTH 6,5KG

1100000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

HIKARI BALANCE 15KG

3300000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

HIKARI COLOR 15KG

4450000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

HIKARI GROWTH 15KG

4150000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

AQUA MASTER COLOR 5KG

800000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

AQUA MASTER HIGH-GROWTH 10KG

1350000 – Liên hệ
Giảm giá!

Thức ăn cá koi

AQUA MASTER GROWTH 10KG

1250000 – Liên hệ
600.000 

BÙI NHÙI

BÙI NHÙI VMAT

400.000 

CHỔI LỌC

CHỔI LỌC 120CM

35.000 

CHỔI LỌC

CHỔI LỌC 100CM

30.000 

CHỔI LỌC

CHỔI LỌC 80CM

25.000 
850.000 

ĐÈN UV

ĐÈN UV A1 75W

750.000 

ĐÈN UV

ĐÈN UV A1 55W

650.000 
8.000.000 
1.000.000 
3.600.000 
2.500.000 

Tancho

TANCHO MA-05

2.500.000 
50.000.000 
7.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA THD01-08

9.000.000 

Showa-Sanke

SANKE CAT1-04

6.000.000 

Showa-Sanke

TANCHO SHOWA CAL-2

7.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAL-4

16.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAL-5

10.000.000 

Showa-Sanke

DOITSU SHOWA CAL-10

10.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAL-13

7.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAL-16

10.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAL-18

8.000.000 
9.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAL-23

7.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA CAT1-11

7.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA XTN – 42

6.000.000 
15.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA THD01-22

30.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA THD01-10

10.000.000 

Showa-Sanke

TANCHO SHOWA MA-61

2.500.000 

Showa-Sanke

DOITSU SHOWA MA-15

2.000.000 

Showa-Sanke

DOITSU SHOWA MA-07

2.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA XTHL-74

9.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA XTHL-72

9.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA XTHL-69

9.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA XTHL-67

7.000.000 
5.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA LTT-H1-21

3.500.000 
23.000.000 
23.000.000 
20.000.000 

Showa-Sanke

TANCHO SHOWA CAL-7

13.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA KUCHIBENI K13

1.500.000 

Showa-Sanke

SHOWA K15

1.200.000 

Showa-Sanke

SHOWA T1

1.800.000 

Showa-Sanke

SHOWA T4

1.600.000 

Showa-Sanke

SHOWA T8

1.300.000 

Showa-Sanke

SANKE CAT1-05

8.000.000 

Showa-Sanke

DOITSU SHOWA MA-13

2.000.000 

Showa-Sanke

SHOWA K14

1.800.000 

Showa-Sanke

SHOWA T5

1.400.000 
4.200.000 

Mukashi

MUKASHI MU-1

3.000.000 
1.000.000 
15.000.000 
23.000.000 
6.000.000 
70.000.000 
15.000.000 
13.000.000 
16.000.000 
23.000.000 
2.000.000 
9.000.000 
8.000.000 
4.000.000 
20.000.000 
2.000.000 
17.000.000 
15.000.000 
4.200.000 

Karashi

KARASHI K18

1.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI HM-5

9.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI MH-4

9.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

KI-UTSURI K4

1.400.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

KI-UTSURI K3

1.600.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

KI-UTSURI K1

1.500.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

SHIRO UTSURI T10

1.200.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI HM-1

8.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI THD01-36

7.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI HM-3

9.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI HM-4

9.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

KI-UTSURI K2

2.000.000 

Hi Utsuri - Ki Utsuri - Shiro Bekko

HI UTSURI HM-6

10.000.000 
22.000.000 

Goromo

GOROMO MA-10

2.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

Ginrin (vảy ánh kim)

GIRIN TANCHO OCHIBA XTHL-12

45.000.000 

Doitsu (Da trơn)

DOITSU KARASHI THD01-46

117.500.000 
1.000.000 
5.000.000 

Benigoi

BENIGOI K19

1.000.000 

Asagi - Shusui

ASAGI XTHL-35

28.000.000 

Asagi - Shusui

HI-SHUSUI K12

2.500.000 

Asagi - Shusui

SHUSUI SM-2

4.000.000 

Asagi - Shusui

SHUSUI SM-1

4.000.000 

Asagi - Shusui

ASAGI T9

1.500.000 

Asagi - Shusui

GINRIN ASAGI ASG-3

12.000.000 

Asagi - Shusui

SHUSUI SU 3

7.000.000